[ux_banner height=”600px” height__sm=”99.99%” height__md=”56.25%” bg=”6111″ bg_size=”original”] [text_box width=”67″ position_x=”50″ position_y=”30″]

CÁM ƠN NHÀ ĐầU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ

[/text_box] [text_box width=”17″ width__sm=”35″ width__md=”24″ position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”75″ position_y__md=”90″] [button text=”về trang chủ” color=”white” radius=”8″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://sungroupvn.com.vn”] [/text_box] [/ux_banner]