đầu tư Hạ Long

Vẫn cần bước nhảy vượt bậc cho bất động sản Hạ Long

Vẫn cần bước nhảy vượt bậc cho bất động sản Hạ Long

Quảng Ninh trong những năm gần đây đang có mức tăng trưởng kinh tế vượt bậc, chỉ trong năm 2016 Quảng Ninh đã đạt 10,1% GDP tăng trưởng trong khi đó mức tăng trưởng đạt 6,5%. Do đó, mức sống của con người Hạ Long ngày càng được nâng cao, dù vậy không gian sống đẳng …

Thành phố Hạ Long điểm đầu tư sáng giá

Sun Group Hạ Long

Những năm gần đây, thị trường bất động sản tăng mạnh với những dự án lớn, cùng với đó là sự xuất hiện của các ông lớn tại các thị trường mới đầy tiềm năng như Hạ Long, Quảng Ninh. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp quan trọng và cải thiện hệ thống …