đầu tư Quảng Ninh

Quảng Ninh nơi hội tụ những nhà đầu tư lớn

Quảng Ninh nơi hội tụ những nhà đầu tư lớn

Những năm gần đây, Quảng Ninh có những bước phát triển mạnh mẽ được thể hiện qua lượng khách du lịch lớn, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao và hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện và nâng cấp một cách đồng bộ giúp cho Hạ Long – …

Quảng Ninh nơi quy tụ các nhà đầu tư lớn

Premier Village Hạ Long

Quảng Ninh một thành phố đầy tiềm năng, có vị trí và vai trò quan trọng với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với những chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đã trở thành nơi thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, là điểm hấp dẫn các …