dự án tại Quảng Ninh

Nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Quảng Ninh

Sun Group Hạ Long

Thị trường Hạ Long với những bước chuyển mình nhanh chóng và mạnh mẽ, là thị trường tiềm năng để làm nên những dự án bất động sản lớn đã trở thành nơi thu hút đầu tư từ các ông lớn trong và ngoài nước. Trong đó, không thể không kể đến nhà đầu tư …

Quảng Ninh nơi quy tụ các nhà đầu tư lớn

Premier Village Hạ Long

Quảng Ninh một thành phố đầy tiềm năng, có vị trí và vai trò quan trọng với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với những chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đã trở thành nơi thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, là điểm hấp dẫn các …